Encolats

22/04/2015
PARQUET ENCOLAT
Sistema mitjançant el qual s'uneixen taules de fusta per formar les figures geomètriques desitjades. L'adhesió al suport es fa amb productes adequats a cada tipus de solera. Aqueta tècnica requereix una solera resistent, capaç de suportar l'esforç de tracció del paviment de fusta entre les tensions.