Escales

17/04/2015
ESCALES DE PARQUET
Hi ha dos sistemes bàsics per muntar escales, cadascun d'ells amb múltiples variants de disseny i acabats: 
-Sistema de tac massís 
-Sistema mamperlà cantonera i revestiment. 
Ambdues opcions són òptimes per al muntatge i els revestiments d'escales, i s'aconsegueix una harmonia ideal amb els paviments.